V súvislosti s koronavírusom (COVID-19)
bude prevádzka Reštaurácie Bažant
Z A T V O R E N Á
do odvolania.